Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 sierpnia 2018

KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKOBP PKO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
AATHOLD AHL GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
AERFINANC AER NC NWZA ws. m.in. powołania członka Rady Administrującej oraz zmiany statutu.
COGNOR COG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie w związku z zawarciem umowy kredytów.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 27 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.
EXOUPOS GEU NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
FASING FSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KRUSZWICA KSW GPW Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
NOVATURAS NTU GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PREMFOOD PFR NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
RAWLPLUG RWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RELPOL RLP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
TEXT TXT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017-2018.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.