Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 4 maja 2022

INGBSK ING GPW Wypłata dywidendy 5,30 zł na akcję.
PGE PGE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 373.952.165 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
AQUATECH AQT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
ARTERIA ARR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w wysokości 0,10 USD za akcję tj. łącznie 5.550.000 USD.
ATLANTIS ATS GPW NWZA ws. przedłużenia kadencji członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
BLKCHNLAB BTC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników, członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, odwołania i powołania członków RN.
CCS CCS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
EDINVEST EDI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,01 zł na akcję.
FON FON GPW NWZA ws. przedłużenia kadencji członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
IFCAPITAL IFC GPW NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej na lata obrotowe 2021/2022 oraz 2022/2023.
MOBRUK MBR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 31,50 zł na akcję.
MOVIEGAMES MOV GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
SHEEPYARD SHY NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SYGNITY SGN GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe B.V. z 12 zł na 9,50 zł za sztukę.
XTB XTB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
eBay EBAY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.