Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 24 września 2019

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EFEKT EFK GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.
HANDLOWY BHW GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia zmienionej polityki oceny kwalifikacji członków RN oraz zmiany statutu.
IMMOBILE GKI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ISIAG ISG NC NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.455 akcji zwykłych na okaziciela.
MOSTALZAB MSZ GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
NORTCOAST NCT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
NOWAGALA CNG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.
NTTSYSTEM NTT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję
OAT OAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
OPONEO.PL OPN GPW NWZA ws. połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.
OTLOG OTS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PROTEKTOR PRT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
SAKANA SKN NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
VARSAV VAR NC Dzień pierwszego notowania na NC 10.308.571 akcji serii E oraz 2.000.000 akcji serii H.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
WDBBU WDB NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.