Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 6 maja 2015

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AIGAMES ALG GPW Pierwszy dzień notowań na NC 2.186.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu, powierzenia RN zadań komitetu audytu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
ATENDE ATD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
BRASTER BRA GPW Początek budowy księgi popytu i procesu składania zapisów przez inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
BSCDRUK BSC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ENERGA ENG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
GLGPHARMA GLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
GREMINWES GIW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz zgody na skup akcji własnych.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OPENNET OPE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, emisji obligacji serii B oraz Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2014-2016.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok oraz połączenia ze spółką Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PROPERTYF PLE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SPAC1 SP1 NC NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
SUMMALING SUL NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WADEX WAX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
WODKAN WOD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
Alstom ALO.FR Euronext Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Imperial Brands IMT.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.