Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 15 września 2011

PGE PGE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
PKOBP PKO GPW Wypłata dywidendy 1,98 zł na akcję.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
DASE DFG NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FAM FAM GPW NWZA ws. połączenia FAM Grupa Kapitałowa S.A. i FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. oraz upoważnienia do nabywania akcji własnych, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych, dokonania zmian w kapitałach własnych oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego.
HYDROTOR HDR GPW Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
INDATA IDT GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INVICO IVC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KRUSZWICA KSW GPW Wypłata dywidendy 0,88 zł na akcję.
LETUS LET NC NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych i utworzeniu w związku z tym kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MOSTALZAB MSZ GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
NAVIMORIN NIN NC NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zwykłych, zabezpieczonych na akcjach oraz zmian w składzie RN.
POLIMEXMS PXM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
SANOK SNK GPW Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
VENTUREIN VTI GPW NWZA ws. przyjęcia zasad programu opcyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.