Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 6 czerwca 2014

CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
PGE PGE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BPX BPX NC Początek notowań spółki DOMEXBUD (DMX) pod nazwą BPX (BPX), w związku ze zmianą firmy.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
KBDOM KBD GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
MARKA MRK NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PTWP PTW NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
QUANTUM QNT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
REDWOOD RWD GPW Początek notowań spółki COMPLEX (CMX) pod nazwą REDWOOD (RWD), w związku ze zmianą firmy.
S4E S4E NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
TERESA TER GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
UNICREDIT UCG GPW WZA
UNICREDIT UCG GPW Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
WARIMPEX WXF GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku bilansowego wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym.