Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 września 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 i lata poprzednie.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
HAMBURGER MRH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INVESTEKO IVE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 r.
KRVITAMIN KVT GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
LESS LES GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
LOKUM LKD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
NTTSYSTEM NTT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
PBKM BKM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.479 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SWISSMED SWD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.
XTPL XTP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.