Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 12 marca 2014

KRUK KRU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
4FUNMEDIA 4FM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
AILLERON ALL GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
ASSETUS ASS NC Początek zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
BPX BPX NC NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany przedmiotu działalności i sposobu reprezentacji oraz zmiany statutu.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CALATRAVA CTC GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
FMG FMG GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii E.
FMOZAROW FMO NC ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału w drodze prywatnej emisji akcji serii C, zgody na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dalszego funkcjonowania spółki.
FMOZAROW FMO NC Wykluczenie akcji z obrotu w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki.
GRODNO GRN GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C, zmian w składzie RN oraz zarządu, przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz zmiany statutu.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
MEGASONIC MGA NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 44.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
PANOVA NVA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PFH PFH NC NWZA ws. powołania członków RN.
PROVECTA PRV NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SURFLAND SSK NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian do Programu Partnerskiego.
VAKOMTEK VKT NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
E.ON EON.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2013 rok.
Prudential PRU.UK LSE przed sesją Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.