Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 czerwca 2012

PGE PGE GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
PKOBP PKO GPW Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję.
ALCHEMIA ALC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ARMATURA ARM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ASTRO ASR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BERLING BRG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BGE BGE NC WZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
BLKCHNLAB BTC NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
BUDUS BDS NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
C2A C2A NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CFI CFI GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
COLUMBUS CLC GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
COMPREMUM CPR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
DIGATE DGT NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty.
DIRECTES DES NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DROP DRP GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, wypłaty dywidendy.
EFICOM EFI NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub alternatywnie w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2011 roku.
EGB EGB NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
EKIOSK EKS NC WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w trybie subskrypcji zamkniętej.
EKOPOL EGH NC WZA ws. m.in. podziału zysku.
ELKOP EKP GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru oraz zgody na połączenie Elkop S.A. ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.
EPICTURES EAP NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za 2011 rok.
EZO EZO NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
FARM51 F51 NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 9 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
FARMACOL FCL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
GPW GPW GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
HEFAL HEF NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
IBSM IBS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
IMS IMS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
KBDOM KBD GPW WZA ws. m.in. pokrycia strat.
KLON KLN NC WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2011 rok.
KOMFORTKM KKM NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
KRAKCHEM KCH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
LIBERTY LTG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
LSTECHHOM LSH NC Debiut spółki na NC.
MBWS MBW GPW NWZA
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
MERA MER NC WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2011, rozporządzenia zyskiem z 2008 roku oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
MOTORICUS MTR NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
NFIEMF EMF GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Xandora Holdings Limited.
NGGAMES NGG NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
PCCINTER PCI GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2011 roku zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PEKAES PEK GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
POLIMEXMS PXM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
PRIMETECH PTH GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
RAWLPLUG RWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
REDWOOD RWD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROOFRENOV RRH NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ROVITA ROV NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
SANWIL SNW GPW WZA ws. m.in. przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy oraz sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.
SEKA SEA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SNTVERSE SVE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
STARKDEV STR NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
TELESTR TLS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustalenia wynagrodzenia RN w roku 2012, obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji, połączenia spółek Telestrada S.A. i TELE24 Sp. z o.o. oraz połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o., zwiększenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
TREX TRX NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
VELTO VEL NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VIDIS VDS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
VOXEL VOX NC WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
VRFACTORY VRF NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
WASKO WAS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WDX WDX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
WESTREAL WRE NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.
WIKANA WIK GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
YOLO YOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ZAMET ZMT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.