Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 30 maja 2012

PGE PGE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz umorzenia akcji własnych.
PKNORLEN PKN GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN.
PZU PZU GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 oraz podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011.
8FORMULA 8FO NC Publikacja raportu za 2011 rok.
APLISENS APN GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
ATENDE ATD GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-informatyka i WIG-Poland.
BANKBPH BPH GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 10,97 zł na akcję.
DASE DFG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EKANCELAR EKA GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
EMPERIA EMP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 56,41 zł na akcję.
EUIMPLANT EUI GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
FIGENE FIG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
HUTMEN HTM GPW WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z działalności spółki w roku 2011 oraz programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
INWAZJAPC IPC NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
METROPOLIS MRS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PCZ PCZ NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
POLINW PIS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POLTRONIC PTN NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienia w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru oraz powołania nowego członka RN.
PRAGMAFA PRF GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
REGNON REG GPW Początek notowań spółki PRONOX (PRO) pod nazwą REGNON (REG), w związku ze zmianą firmy.
STARFIT SFI NC Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SWIECIE MSC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku oraz przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
TAXNET TXN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
URSUS URS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
WADEX WAX GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i wypłaty dywidendy.
YURECO YCO NC WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.