Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 października 2010

ASSECOPOL ACP GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
PGE PGE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
ABAK ABK NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
AGROTON AGT GPW Początek budowy księgi popytu.
AMBRA AMB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
APIS ASA NC NWZA
APLITT API GPW NWZA ws. połączenia ze spółką Global Cash.
DIGITANET DIG GPW Początek zapisów na akcje serii D.
FUTURIS FUT NC Początek zapisów na akcje serii D.
GPW GPW GPW Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
KREDYTIN KRI GPW Początek budowy księgi popytu na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MDIENERGIA MDI GPW WZA
NEPENTES NEP GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
ROBYG ROB GPW Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
SOBET SOB NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
WINVEST WIS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2009/2010 (prog. EPS 4,08$).
Citigroup C.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,06$).
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,56$).
IBM IBM.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 2,75$).
Philips Electronics PHIA.NL Euronext 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.