Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 czerwca 2022

LPP LPP GPW Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 175 zł na akcję.
PGE PGE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 373.952.165 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BLKCHNLAB BTC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników, członków zarządu oraz zmiany statutu.
BLOOBER BLO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
BOWIM BOW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CYBERFLKS CBF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.
DECORA DCR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
FALCON FLG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
GENXONE GX1 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
HUUUGE-S144 HUGE GPW ZWZA
LABOCANNA LCN NC Dzień pierwszego notowania na NC 13.547.160 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MENNICA MNC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
MOSTALPLC MSP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.117 akcji serii D oraz 5.215 akcji serii F.