Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 grudnia 2010

PGE PGE GPW NWZA ws. połączenia z PGE Electra SA.
ANALIZY AOL NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
BPC BPC NC NWZA ws. połączenia z Totmes Fund SA.
CHEMOS CHS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EMMERSON EMM NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
ERATONRG ERA NC Split akcji w stosunku 1:5.
GHYDROGEN GHY NC Debiut spółki na NC.
MILKILAND MLK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
OXYGEN OXY NC Debiut spółki na NC.
PFH PFH NC Początek składania deklaracji nabycia.
PROCAD PRD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki.
ROBYG ROB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SADOVAYA SGR GPW Początek budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.
STANUSCH STT NC Debiut spółki na NC.
ZEG ZEG GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
Costco Wholesale COST.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2010/2011.