Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 lutego 2015

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
BACD GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BLOOBER BLO GPW Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
NEXITY NXG GPW Początek notowań spółki WDMCP (WDC) pod nazwą EVEREST (EVE), w związku ze zmianą firmy.
ORCOGROUP OPG GPW NWZA
RCUNION RCU NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
SEKA SEA NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.