Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 września 2011

PGE PGE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
CENTKLIMA CKL GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.
F24 F24 NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
NICOGAMES NGS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
POLIMEXMS PXM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
ROTOPINO ROT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie i RN oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
STALPROD STP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
STALPROFI STF GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
TOYA TOA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
XSYSTEM XSM NC Debiut spółki na NC.