Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 września 2014

LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 93,73 zł na akcję.
PGE PGE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EDINVEST EDI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
JWWINVEST JWW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PCGUARD PCG GPW NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PROVIDENT IPF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,042 GBP na akcję.
QUERCUS QRS GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyodrębnienia akcji serii A4, B6 i B7, wprowadzenia akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na GPW, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.
WOJAS WOJ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
WORKSERV WSE GPW NWZA ws. zmiany statutu.