Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 marca 2017

LOTOS LTS GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
CANNABIS CBD NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
DEKPOL DEK GPW NWZA ws. powołania członka RN.
GWARANT GWR NC Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, zmiany statutu, umorzenia, bez wynagrodzenia, 100.000 sztuk akcji własnych serii R, przeznaczenia kapitału, uzyskanego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy oraz zmiany w składzie RN.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PRIMETECH PTH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
SOHODEV SHD GPW NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą Soho Factory Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
UNIMOT UNT NC Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.400.000 akcji serii C, 103.797 akcji serii D, 400.000 akcji serii E, 400.000 akcji serii F, 400.000 akcji serii G, 400.000 akcji serii H, 1.028.000 akcji serii I oraz 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii C, D, E, F, G oraz H.