Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 września 2015

LPP LPP GPW Wypłata dywidendy 32,00 zł na akcję.
PGE PGE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
ADIUVO ADV GPW Zakończenie przyjmowania deklaracji w procesie budowania księgi popytu na akcje serii I.
AILLERON ALL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
DANKS DNS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
GEKOPLAST GKP NC Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
INPOST IPT GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MENNICASK MNS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PROTEKTOR PRT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
REINO RNC GPW NWZA ws. zmian statutu i zmian w składzie RN.
SKARBIEC SKH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, przeznaczenia zysku dotyczącego lat ubiegłych, powstałego w wyniku korekty błędu zaistniałego w związku z wyceną programu motywacyjnego na fundusz rezerwowy.
TERMOEXP TME NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
TFONE TFO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
VIVID VVD GPW Ostatni dzień notowań na NC 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
WOJAS WOJ GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.