Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 marca 2018

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
BALTONA BAL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BLOOBER BLO NC NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN, sporządzania sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
FMG FMG GPW NWZA ws. uchylenia niektórych uchwał NWZ z 25 października 2017, zmian statutu, zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
KOGENERA KGN GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 81,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
MARSOFT MAR NC Publikacja raportu za 2017 rok.
MMAKERS MMF NC Publikacja raportu za 2017 rok.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.