Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 marca 2022

PGE PGE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ARCTIC ATC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
FITEN FTN NC Publikacja raportu za 2021 rok.
GAMEOPS GOP GPW NWZA ws. powołania członka RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, kluczowych pracowników i współpracowników oraz zmiany statutu.
KOGENERA KGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. ustalenie liczby członków RN, zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia prawa poboru, wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, zmiany statutu oraz uchwalenia regulaminu RN.
PATENTUS PAT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.