Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 listopada 2023

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
4MOBILITY 4MB NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BIOCELTIX BCX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BUMECH BMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
COMPERIA CPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
IMAGEPWR IPW NC Rozpoczęcie składania zapisów na Akcje Oferowane.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MOLECURE MOC GPW NWZA ws. zatwierdzenia kooptacji Pani Agnieszki Motyl do składu RN.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.