Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 14 września 2015

GTC GTC GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na akcje serii K oraz notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
PGE PGE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ABMSOLID ABM GPW NWZA ws. m.in. scalenie akcji oraz zmiany statutu.
AGTES AGS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
EQUITIER ETR NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
FMG FMG GPW Początek notowań spółki TPH (TPH) pod nazwą PSG (PSG), w związku ze zmianą firmy.
GEOTRANS GTS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
NTTSYSTEM NTT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
PCHVENTURE PCV NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
RUNICOM RUN NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
STALPROD STP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.