Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 września 2016

PGE PGE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
BANKBPH BPH GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Alior Bank Spółka Akcyjna po cenie 31,19 zł za akcję.
CLNPHARMA CLN GPW Koniec przyjmowania zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej.
DDISTANCE DDI NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 10.912.000 akcji serii A oraz 2.200.000 akcji serii B.
DELKO DEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
GEKOPLAST GKP NC Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. zmiany statutu, odwołania z funkcji członka RN, powołania nowych członków RN oraz emisji obligacji.
KOMPUTRON KOM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.
LARQ LRQ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
LUXMEDTRI LXT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.324 akcji zwykłych na okaziciela.
PANOVA NVA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
PROPERTYF PLE NC NWZA ws. zmiany siedziby i statutu spółki.
PROTEKTOR PRT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
RESBUD RES GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.958.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SWISSMED SWD GPW NWZA ws. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
TERMOEXP TME NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.