Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 marca 2017

ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PZU PZU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TAURONPE TPE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AUXILIA AUX NC NWZA ws. przyjęcia warunków emisji obligacji serii A, potwierdzenia emisji obligacji serii A, zatwierdzenia członka RN powołanego przez RN na podstawie § 16 ust. 6 statutu oraz zmiany statutu.
GETINOBLE GNB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GPRE GPR GPW Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
HARPER HRP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
HMINWEST HMI GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
I3D I3D NC NWZA ws. powołania członków RN.
INTERSPPL IPO GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
JWCONSTR JWC GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Wojciechowskiego.
MIRACULUM MIR GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii W.
PHN PHN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRAGMAINK PRI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
SNIEZKA SKA GPW NWZA ws. zmian w statucie.
VIVID VVD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZUE ZUE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
E.ON EON.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2016 rok.
Oracle ORCL.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.