Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 maja 2013

ARAMUS ARA NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
DRUKPAK DRU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
DXD DXD NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INFOSYS IFS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – lokalu w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 3 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla spółki.
LARQ LRQ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
MAXIMUS MAX NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Początek notowań spółki BBIZENNFI (BBZ) pod nazwą BBIZEN (BBZ), w związku ze zmianą firmy.
MEDIATEL MTL GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MIRACULUM MIR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MOSTALPLC MSP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,18 zł na akcję.
PCZ PCZ NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.