Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 kwietnia 2022

ALLEGRO ALE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.649.039 akcji zwykłych.
ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
7LEVELS 7LV NC Publikacja raportu za 2021 rok.
ALUMAST ALU NC Dzień wykupu akcji spółki przez Heart (Luxembourg) S.A R.L. po cenie 1,77 zł za akcję.
APSENERGY APE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ASMGROUP ASM GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Falanghina sp. z o.o., Tatianę Pikula, Marcina Skrzypiec, Jakuba Pikula, Włodzimierza Skrzypiec, Szymona Pikula, Wiktora Pikula, Konrada Fila oraz Amos Group z 0,65 zł na 0,77 zł za sztukę.
CORMAY CRM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
FON FON GPW NWZA ws. zmiany statutu, obniżenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
GAMEOPS GOP GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
GRUPRACUJ GPP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
INVESTEKO IVE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
MIRACULUM MIR GPW Publikacja raportu za 2021 rok.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
PLATIGE PLI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PYLON PYL NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
QUERCUS QRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
SYGNITY SGN GPW NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK S.A. związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZE PAK SA związanej z działalnością energetyczną prowadzoną w ramach Elektrowni Konin, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.