Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 maja 2014

ASSECOPOL ACP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję.
BALTICINV BCI NC Początek przyjmowania zapisów na akcje serii M.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EFH EFH GPW NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GLOBCITYHD GCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IMCOMPANY IMC GPW WZA
INDATA IDT GPW NWZA ws. uchwalenia treści Regulaminu WZA, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JJAUTO JJO GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych.
KERDOS KRS GPW Początek budowania księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych na akcje serii I.
MBANK MBK GPW Wypłata dywidendy 17,00 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.164 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
MIRACULUM MIR GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PROVECTA PRV NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SYNEKTIK SNT GPW NWZA ws. zmiany statutu.
UNICREDIT UCG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
WADEX WAX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.