Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 października 2022

BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
ACTION ACT GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, rozwiązania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeznaczenia środków z tego funduszu na kapitał zapasowy, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
EKIPA EEE NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GETIN GTN GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
KBJ KBJ NC NWZA ws. zmian statutu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii X w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
S4E S4E NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Bristol-Myers BMY.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Ford F.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.