Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 października 2022

SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
BASF BAS.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.