Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 7 września 2012

BARLINEK BRK GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
CERABUD CER NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
CHEMOS CHS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ENERGOINS ENI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
EQUITIER ETR NC Początek notowań spółki APACHEQ (APQ) pod nazwą VENTURION (VIF), w związku ze zmianą firmy.
GETINOBLE GNB GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J oraz akcji serii K.
HERKULES HRS GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
KUPIEC KPC NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
NEWWORLDN NWN GPW Dzień ustalenia prawa dywidendy zaliczkowej za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,06 euro na akcję.
NEWWORLDR NWR GPW Dzień ustalenia prawa dywidendy zaliczkowej za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,06 euro na akcję.
REVITUM REV NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.