Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 3 czerwca 2014

INGBSK ING GPW Wypłata dywidendy 4,40 zł na akcję.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
7FIT 7FT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
AFHOL AFH NC Publikacja raportu za 2013 rok.
APIS ASA NC Pierwszy dzień notowań na NC 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
ARTNEWS ATN NC Pierwszy dzień notowań na NC 7.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.303.698 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BELEAF BLF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
COLUMBUS CLC GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
DEKTRA DKR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEMOLEN DEM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EFICOM EFI NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ELEKTROTI ELT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz wypłaty dywidendy.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FMG FMG GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
INNOCOMM ICM NC WZA
INVICO IVC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
JJAUTO JJO GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych.
KME KME NC Publikacja raportu za 2013 rok.
KONSSTALI KST GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
LUDUS LUD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MENNICASK MNS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MIRACULUM MIR GPW Scalenie akcji w stosunku 50:1.
MMCPL MMC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NANOTEL NAN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
OEX OEX GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OTLOG OTS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,00 zł na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Początek budowania księgi popytu na akcje serii B i C.
PJPMAKRUM PJP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
POLFA PLF NC Publikacja raportu za 2013 rok.
POLINW PIS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RAINBOW RBW GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
SAKANA SKN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
STANUSCH STT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
STOPKLA STK NC Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru.
TALEX TLX GPW Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
TELGAM TLG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
UNFOLD UNF GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za 2013 rok.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
WAWEL WWL GPW Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WDBBU WDB NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.