Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 października 2017

ALIOR ALR GPW NWZA ws. powołania członka RN.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
CTE CTE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DREWEX DRE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 645.870 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
HARPER HRP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 127.796 akcji serii S, 3.037.408 akcji serii U, 900.000 akcji serii R1, 1.500.000 akcji serii R2 oraz 11.512.223 akcji serii W.
NANOGROUP NNG GPW Zapisy na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
OPTEAM OPM GPW NWZA ws. utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
STANUSCH STT NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ZAMET ZMT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BNP Paribas BNP.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.