Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 30 marca 2012

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ADVADIS ADS GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
AILLERON ALL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru.
COMPERIA CPL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz zmian w składzie RN.
DANKS DNS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz zmiany w składzie RN.
EDISON EDN NC Debiut spółki na NC.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FMG FMG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za 2011 rok.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
KOPAHAUS KOP NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
KSGAGRO KSG GPW NWZA
MBANK MBK GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz wyboru członka RN i zasad wynagradzania członków RN.
MIDAS MDS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MIRACULUM MIR GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
NEWWORLDN NWN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
NEWWORLDR NWR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
ORGANIC ORG NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PHOENIX PHO NC NWZA ws. transferu aktywów ze spółki do podmiotów powiązanych, zawarcia umów na podstawie których spółka podpisze umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi oraz wyboru członka RN.
PLASTBOX PLX GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, podziału akcji, utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji oraz zmian w statucie.
POSITIVE POS NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SSI SSI NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowym kończący się 30 września 2011 roku oraz emisji obligacji.
STANUSCH STT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
TVN TVN GPW WZA ws. m.in. wypłaty dywidendy.
WILBO WLB GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
WINVEST WIS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.