Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 kwietnia 2021

PKOBP PKO GPW NWZA ws. utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, wyrażenia zgody na nabywanie przez bank akcji własnych i in.
11BIT 11B GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.698 akcji serii G.
7LEVELS 7LV NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ALTUS ALI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CASPAR CSR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CORMAY CRM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii AC, 80.000 akcji serii AD.
ELZAB ELZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
MIRACULUM MIR GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ORGANIC ORG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
OVOSTAR OVO GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
RESBUD RES GPW NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.
SELENAFM SEL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
SONEL SON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
TALEX TLX GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
TENDERHUT THG GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 16 zł na akcję.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.