Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 27 stycznia 2022

MERCATOR MRC GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 7 czerwca 2019 r., powołania członka RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki przez jej spółkę lub spółki zależne oraz zmiany statutu.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
OVIDWORKS OVI NC Dzień pierwszego notowania na NC 480.000 akcji serii B oraz 966.000 akcji serii D.
PEPCO PCO GPW ZWZA
VEE VEE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
LVMH Moet-Hennessy MC.FR Euronext Publikacja raportu za 2021 rok.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.