Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 21 czerwca 2023

GTC GTC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
KETY KTY GPW ZWZA
KETY KTY GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
KGHM KGH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ORLEN PKN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.
06MAGNA 06N GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2022.
ACTION ACT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
ARCTIC ATC GPW Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
ATLANTIS ATS GPW ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
BIOPLANET BIP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
BIOTON BIO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
BOOMBIT BBT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
BUMECH BMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
CITYSERV CTS GPW ZWZA
EKIOSK EKS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.
FASING FSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
FERRO FRO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 r., wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
IFCAPITAL IFC GPW ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.
IFSA IFR GPW ZWZA ws. m.in. nierozdzielania zysku.
MEDICALG MDG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 995.276 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MFO MFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
ORGANIC ORG NC Dzień pierwszego notowania na NC 401.674 akcji serii J, 235.530 akcji serii K, 384.358 akcji L.
OTLOG OTS GPW Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.
PHOTON PEN GPW ZWZA
SEKO SEK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
TALEX TLX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
TARCZYNSKI TAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
TSGAMES TEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,20 zł na akcję.
UNIBEP UNI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
URTESTE URT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 269.389 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WIRTUALNA WPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.