Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 maja 2014

AITON AIT NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BBINWEST BBA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
CCS CCS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
ENERGA ENG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
EUROSNACK ECK NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IU IUS NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KERDOS KRS GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MIRACULUM MIR GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MIRBUD MRB GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r powołania członka RN oraz zmiany statutu.
PROCAD PRD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
PROCHNIK PRC GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PROLOG PRL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
UBOATLINE UBT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
UNIMOT UNT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
VAKOMTEK VKT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
WESTAISIC WES GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
YAWAL YWL GPW NWZA ws. wyboru członka RN oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
ZPUE PUE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.