Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 czerwca 2018

AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
ARCTIC ATC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
CTE CTE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DANKS DNS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
DIGITANET DIG GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
EKOEXPORT EEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
EUROTAX ETX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
FORPOSTA FPO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
LUXMEDTRI LXT NC NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji spółki.
MDIENERGIA MDI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
MFO MFO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji serii T oraz 1.075.554 akcje serii T1.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
PEKABEX PBX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
RAINBOW RBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
REINO RNC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki. NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
ROPCZYCE RPC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
SAKANA SKN NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2017.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
WARIMPEX WXF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.
WAWEL WWL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WIELTON WLT GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję.