Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 30 sierpnia 2011

GRUPAAZOTY ATT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ACE ACE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ACE ACE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję.
ALMA ALM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BALTICINV BCI NC NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 3 NWZ z 19 lipca 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
BALTONA BAL GPW NWZA ws. m.in. wniesienia aportem do Efektywnego Centrum Usług Operacyjnych Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.
BNPPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CENTKLIMA CKL GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ERGIS EGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FASING FSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GRUPAEMM GEM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HYDROTOR HDR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
IMPEL IPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
INDYKPOL IND GPW Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
JAGO JAG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
K2HOLDING K2H GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KOMPAP KMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MIRACULUM MIR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
MOSTALZAB MSZ GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
NORTCOAST NCT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NOVITA NVT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
NOVITA NVT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C.
PGPPOLONI PGP NC Debiut spółki na NC.
POLCOLORIT PLT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
SANOK SNK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
TFONE TFO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
TIM TIM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
WARIMPEX WXF GPW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
WILBO WLB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
L'Oreal OR.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.