Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 czerwca 2014

AALLIANCE AAS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
ABSINVEST AIN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
AIGAMES ALG GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
ALTUS ALI GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
ALUMETAL AML GPW Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii A, B i C wśród inwestorów indywidualnych.
ARAMUS ARA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
B2BPARTNER B2B NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BBIDEV BBD GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BDF BDF NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BENEFIT BFT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmiany uchwał nr 7/2010 WZA z dnia 24.11.2010r oraz nr 20/2012 WZA z dnia 31.05.2012.
BORYSZEW BRS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CARLSON CAI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii Ł z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CNT CNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CZARNKOW BRO NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
DANKS DNS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
DMGROUP DMG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
DUON DUO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym, zmiany uchwały nr 30 WZA z 15.05.2012r, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ECERAMICS ECR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EFIXDM EFX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
EKIOSK EKS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKIPA EEE NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERBUD ERB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EUROCENT ERC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EUROTAX ETX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
FALCON FLG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat oraz zmian w składzie RN.
FORTE FTE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
GREMPCO GRM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GWARANT GWR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IMPEXMET IPX GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IPOPEMA IPE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
JRCGROUP JRC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
KOMPAP KMP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
KORBANK KOR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013, przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
LARQ LRQ GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LIBERTY LTG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MARSOFT MAR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozliczenia zysku za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MBWS MBW GPW WZA
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz niepokrytej części straty za rok obrotowy 2012, zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 21.11.2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NEMEX NMX NC NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie, dzierżawę, zbycie lub zamianę nieruchomości oraz zmiany statutu.
NGGAMES NGG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ORIONINV ORN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
OXYGEN OXY NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PCCROKITA PCR GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie 1.588.264 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 8.338.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PCZ PCZ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję imienną.
PJPMAKRUM PJP GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
RAEN RAE GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
RAFAKO RFK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 12.02.2014r, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach przedsiębiorstwa oraz zmian składzie RN.
REINO RNC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
ROVESE RSE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
SHEEPYARD SHY NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
STALPROD STP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla zarządu.
SUNTECH SUN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SYGNIS SYG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, wykorzystania zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SZAR SZR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TAMEX TOS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
TORPOL TOR GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
WIKANA WIK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
ZEPAK ZEP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.