Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 grudnia 2020

ATLANTAPL ATP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w kwocie osiągniętego w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym w dniu 30 czerwca 2020 roku.
CDRL CDL GPW Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. upoważnienia zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
MPAY MPY NC NWZA ws. powołania i odwołania członka RN.
NANOGROUP NNG GPW Dzień ostatniego notowania na NC 2.791.313 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
NOWAGALA CNG GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
P2CHILL P2C NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.652.500 akcji serii A oraz 217.500 akcji serii B.
PRAGMAFA PRF GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 24,50 zł za akcję na okaziciela i 18,10 zł za akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Polish Enterprise Funds.
TSGAMES TEN GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.