Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 maja 2015

KGHM KGH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
06MAGNA 06N GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015.
APLISENS APN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014 i terminów dywidendy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016.
BGSENERGY BGS NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CARLSON CAI NC Publikacja raportu za 2014 rok.
CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za 2014 rok.
EDITELPL EDL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
ENERGOINS ENI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
FALCON FLG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
FORTE FTE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
GENRG GNG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, emisji obligacji.
INDYKPOL IND GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
KOMPAP KMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie oraz określenie warunków nabycia w/w akcji.
LENTEX LTX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
MANYDEV MAN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wniesienia jako wkład niepieniężny oraz zbycia przedsiębiorstwa spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o., wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenia się prawa domagania zwrotu aportu, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz C.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, emisji obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmian statutu.
MOL MOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 485,49 HUF na akcję.
OPENFIN OPF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PEPEES PPS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, scalenia akcji, emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
READGENE RDG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.
SEKA SEA NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
STEMCELLS SCS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i F i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zatwierdzenia regulaminu RN.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
WIRTUALNA WPL GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 3.339.744 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja raportu za 2014 rok.