Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 marca 2019

INGBSK ING GPW ZWZA ws. podziału zysku za 2018 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy za 2018 rok.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4MASS 4MS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz powołania członka RN.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATENDE ATD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ATLASEST ATL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CIGAMES CIG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COMECO CMC NC NWZA ws. zmiany statutu.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FABRITY FAB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FON FON GPW NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JHMDEV JHM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej, obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji oraz dalszego istnienia spółki.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PCM PCM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
REINO RNC GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
RYVU RVU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TOYA TOA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ULMA ULM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNIBEP UNI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ZUE ZUE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.