Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 sierpnia 2021

KETY KTY GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 31,20 zł na akcję.
ACARTUS ACA NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
APATOR APT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
APSENERGY APE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BIOMEDLUB BML GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
BIOTON BIO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CARPATHIA CRC NC Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
COMARCH CMR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
COMP CMP GPW Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
DDISTANCE DDI NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji.
EFEKT EFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
HERKULES HRS GPW NWZA ws. ustalenia liczby i powołania członków RN.
INSTALKRK INK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MIRACULUM MIR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MOVIEGAMES MOV NC NWZA ws. uchylenia upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
ONDE OND GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PBKM BKM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PHN PHN GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
PLASTBOX PLX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PREFABET PBB NC NWZA ws. powołania członka RN.
QUANTUM QNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,17 zł na akcję.
R22 R22 GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
TXM TXM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
VERBICOM VRB NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERCOM VRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.