Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 11 lipca 2017

ALTUSTFI ALI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
AQUABB AQU NC Wypłata dywidendy 0,87 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,82 zł na akcję.
BERLING BRG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
HORTICO HOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
IAP IAP NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.604 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KGL KGL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
MERCATOR MRC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii W.
PELION PEL GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
PGO PGO GPW Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
Raiffeisen Bank Polska GPW Zakończenie zapisów inwestorów instytucjonalnych.
WOJAS WOJ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.