Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 września 2017

CUBEITG CTG GPW NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
EGB EGB NC Dzień wykupu akcji spółki przez GetBack Spółka Akcyjna po cenie 16 zł za akcję.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. powołania członka RN.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FACHOWCY FAV NC NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.
IMCOMPANY IMC GPW Wypłata dywidendy 0,05 euro na akcję.
INTERSPPL IPO GPW NWZA ws. powołania nowych członków RN.
KCI KCI GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.
LAURENPES LPS NC NWZA ws. zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.
MANGATA MGT GPW Wypłata dywidendy 5,20 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. zmian osobowych w składzie RN, uchylenia uchwały nr 27 ZWZ z 29 czerwca 2017, wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego prezesa zarządu, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie, na warunkach rynkowych, umów pomiędzy spółką a akcjonariuszami spółki oraz dalszego istnienia spółki.
MORIZON MZN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.361.362 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ORBIS ORB GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "ibis Katowice Zabrze", "Mercure Toruń Centrum" i "ibis Budget Toruń".
PEMUG PMG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SYGNITY SGN GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dalszego istnienia spółki.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.