Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 listopada 2020

ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AKCEPTFIN AFC NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.
ARTERIA ARR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
CASPAR CSR GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,06 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DIGITANET DIG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENTER ENT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FEERUM FEE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FMG FMG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GAMFACTOR GIF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HMINWEST HMI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IDMSA IDM GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IFCAPITAL IFC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji premiowej akcji.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
JRHOLDING JRH NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KBDOM KBD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KREZUS KZS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku, jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku, skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LARQ LRQ GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmian w składzie RN, wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian statutu.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MANYDEV MAN GPW NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany firmy spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MBWS MBW GPW NWZA
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
NOVITA NVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,80 zł na akcję.
ONESANO ONO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PBG PBG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
POLNORD PND GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PURE PUR GPW Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
REDWOOD RWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
REGNON REG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2019-30.06.2020.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SIMPLE SME GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TBULL TBL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ZAMET ZMT GPW NWZA