Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 4 czerwca 2014

PKPCARGO PKP GPW Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję.
ADFORM ADF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AERFINANC AER NC WZA
AMICA AMC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz przeniesienia na kapitał zapasowy wartości wynikającej z otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntu.
AMREST EAT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ARRINERA ARX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BPX BPX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
CWPE CWP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
DEBICA DBC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
EKOOZE EKE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EMMERSON EMM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ERS ERS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FHDOM FHD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GRUPAEMM GEM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
HAMBURGER MRH NC Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru.
HAMBURGER MRH NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IDH IDH NC Publikacja raportu za 2013 rok.
IMS IMS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
JWCONSTR JWC GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
KOMFORTKM KKM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
LUXIMA LUX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MAKORA MRA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MEGASONIC MGA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MGAMES MGS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MILESTONE MMD NC ZWZA
MIRACULUM MIR GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PCCROKITA PCR GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii B i C.
PFMEDICAL PFM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PLANETINN PIG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SPARKVC SPK NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SPC SPC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
STARFIT SFI NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
TELESTR TLS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TERESA TER GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
VEDIA VED NC Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
WESTAISIC WES GPW ZWZA
ZREMB ZRE GPW Scalenie akcji w stosunku 5:1.