Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 kwietnia 2018

ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
AATHOLD AHL GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BENEFIT BFT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do zbycia akcji własnych spółki.
CASPAR CSR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CELTIC CPD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COLIAN COL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
DITIX DTX NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ERGIS EGS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KOMPAP KMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MIRACULUM MIR GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii T2.
OVOSTAR OVO GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
PCCEXOL PCX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
QUANTUM QNT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SELENAFM SEL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TSGAMES TEN GPW Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WIKANA WIK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.