Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 31 października 2018

CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
ATM ATM GPW NWZA ws. wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BYTOM BTM GPW NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017 oraz połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
COGNOR COG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ELKOP EKP GPW Split akcji w stosunku 1:50.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HYPERION HYP GPW NWZA ws. rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania likwidatorów spółki.
INDATA IDT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERNITY INT NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IZOBLOK IZB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017-2018.
KONSSTALI KST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki, odwołania członka/członków RN oraz powołania członka/członków RN.
POLINW PIS NC NWZA ws. powołania członków RN, rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów.
TECHMADEX TDX NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, zaopiniowania sprzedaży akcji inwestorowi - Panu Dariuszowi Gilowi oraz powołania pełnomocnika, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
VRG VRG GPW NWZA ws. połączenia spółki ze spółką BYTOM S.A., zmian w statucie oraz zwiększenia liczby członków RN obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego członka RN.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Repsol REP.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Telefonica TFA.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.