Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 sierpnia 2023

AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ATAL 1AT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CONSTANCE CCR NC NWZA ws. udzielenia zgody zarządowi na nabycie i zbycie udziałów w nieruchomościach o nr ew. 54/9 (KW WA5M/00279880/0) i 54/28 (KW WA5M/00421881/8), obręb Kierszek oraz udzielenia zgody zarządowi na zniesienie współwłasności w nieruchomości o nr ew. 54/39 (KW WA5M/00377810/6), obręb Kierszek.
ESOTIQ EAH GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
INDOS INS NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.224.166 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
MTENERGIA MTE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
PHN PHN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TESGAS TSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
TEXT TXT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2022 roku i kończący się w dniu 31 marca 2023 roku.
VERCOM VRC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,13 zł na akcję.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.